WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS I – III

 KLASA I KLASA II KLASA III
EDUKACJA DOC1     DOC2 DOC DOC
JĘZYK ANGIELSKI CZ.1   CZ.2 CZ.1   CZ.2 CZ.1   CZ.2

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS IV – VIII

 KLASA  IV KLASA  V KLASA  VI KLASA  VII KLASA  VIII
JĘZYK POLSKI DOC DOC DOC A       B DOC
JĘZYK ANGIELSKI CZ.1   CZ.2 CZ.1   CZ.2 DOC CZ.1   CZ.2 DOC
JĘZYK NIEMIECKI —– —– —– PDF PDF
MUZYKA PDF PDF PDF PDF —–
PLASTYKA —–
HISTORIA DOC DOC PDF DOC PDF
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE —– —– —– —– DOC
PRZYRODA DOC —– —– —– —–
GEOGRAFIA —– DOC DOC DOC DOC
BIOLOGIA —– DOC DOC DOC DOC
CHEMIA —– —– —– DOC DOC
FIZYKA —– —– —– DOC DOC
MATEMATYKA PDF PDF DOC DOC DOC
INFORMATYKA DOC DOC DOC DOC DOC
TECHNIKA DOC PDF PDF —– —–
WYCHOWANIE FIZYCZNE
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA —– —– —– —–