WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS I – III

 KLASA I KLASA II KLASA III
EDUKACJA DOC DOC
JĘZYK ANGIELSKI CZ.1   CZ.2 CZ.1   CZ.2 CZ.1   CZ.2

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS IV – VIII

 KLASA  IV KLASA  V KLASA  VI KLASA  VII KLASA  VIII
JĘZYK POLSKI DOC DOC DOC A       B DOC
JĘZYK ANGIELSKI CZ.1   CZ.2 CZ.1   CZ.2 DOC CZ.1   CZ.2 DOC
JĘZYK NIEMIECKI —– —– —–
MUZYKA PDF PDF PDF PDF —–
PLASTYKA —–
HISTORIA DOC DOC DOC
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE —– —– —– —– DOC
PRZYRODA —– —– —– —–
GEOGRAFIA —– DOC DOC DOC DOC
BIOLOGIA —– DOC DOC DOC DOC
CHEMIA —– —– —– DOC DOC
FIZYKA —– —– —– DOC DOC
MATEMATYKA PDF DOC DOC DOC DOC
INFORMATYKA DOC DOC DOC DOC DOC
TECHNIKA —– —–
WYCHOWANIE FIZYCZNE
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA —– —– —– —–