OBIADY

Prosimy dokonywać wpłat w wysokości kwoty podanej na miesięcznym wykazie za obiady (nie większej ani mniejszej).
Płatności należy dokonać do 15-go kolejnego miesiąca, np. za październik, płacimy max do 15-go listopada.
Na przelewie musi być wyraźnie wskazane, za kogo i za jaki miesiąc jest płatność.