OBIADY

UWAGA !!!

PROSZĘ O ZGŁASZANIE NIEOBECNOŚCI DZIECKA ABY ODWOŁAĆ OBIAD

DZIEŃ WCZEŚNIEJ DO GODZINY 15:00                           Z POMINIĘCIEM SOBOTY I NIEDZIELI

POD NR TEL. 881-554-381           LUB                      (18) 35-332-19

 

Prosimy dokonywać wpłat w wysokości kwoty podanej na miesięcznym wykazie za obiady (nie większej ani mniejszej).
Płatności należy dokonać do 15-go kolejnego miesiąca, np. za październik, płacimy max do 15-go listopada.
Na przelewie musi być wyraźnie wskazane, za kogo i za jaki miesiąc jest płatność.