Kalendarium Nadania Imienia

  • 9 maj 2005 rok – Uchwała Rady Rodziców nr 1 – 04/05 w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Rodziców na wybór patrona szkoły osoby bł.s. Julii Rodzińskiej,
  • 10 czerwiec 2005 rok – Protokół z uroczystego zebrania Samorządu Uczniowskiego  – wyrażenie poparcia przez Samorząd Uczniowski dla wniosku Rady Pedagogicznej o nadanie szkole imienia bł.s. Julii Rodzińskiej,
  • 30 czerwiec 2005 rok – podjęcie przez Radę Pedagogiczną uchwały nr 8 – 04/05 – wspólny wniosek Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego i Rady Pedagogicznej w sprawie nadania imienia bł.s. Julii Rodzińskiej,
  • 04 października 2005 rok – pismo dyrektora szkoły do Rady Gminy Nawojowa z wnioskiem o nadanie Szkole Podstawowej w Nawojowej imienia bł.s. Julii Rodzińskiej,
  • 25 październik 2005 rok – Uchwała nr XLI 275/0 Rady Gminy Nawojowa z wnioskiem o nadanie Szkole Podstawowej w Nawojowej imienia bł.s. Julii Rodzińskiej.
  • 29 października 2005 rok – Zebranie organizacyjne z Radą Rodziców poświęcone ustaleniu działań związanych z nadaniem szkole imienia, szczególnie włączenie się w te prace przez Radę Rodziców – przyjęcie harmonogramu,
  • 15 luty 2006 rok – wykonanie projektu i zamówienie wykonania sztandaru z mottem: ” Dobro zawsze zwycięża”,
  • 18 luty 2006 rok – zlecenie wykonania tablicy pamiątkowej według ustalonego projektu,
  • 12 czerwiec 2006 roku w siódmą rocznicę beatyfikacji 108 męczenników – Uroczyste nadanie Szkole Podstawowej w Nawojowej imienia bł.s. Julii Rodzińskiej.