Dyrekcja Szkoły

Dyrektor:
mgr Jacek Musiał

Przyjmuje w godzinach:
poniedziałki       10.00 – 14.00
czwartki               7.30 – 11.00

Z-ca dyrektora:
mgr Anna Ogórek

Przyjmuje w godzinach:
wtorki              10.00 – 12.00
czwartki          12.00 – 13.30