Dyrekcja Szkoły

Dyrektor:
mgr Jacek Musiał

Przyjmuje w godzinach:
8.00 – 14.00

Z-ca dyrektora:
mgr Anna Ogórek

Przyjmuje w godzinach:
8.00 – 14.00