Dyrekcja Szkoły

Dyrektor:
mgr Paweł Bodziony

Przyjmuje w godzinach:
wtorek               8.00 – 10.00
czwartek           8.00 – 10.00

Z-ca dyrektora:
mgr Anna Ogórek

Przyjmuje w godzinach:
poniedziałek                11.00 – 12.30
wtorek                          11.00 – 12.30