Psycholog szkolny

Konsultacje oraz wsparcie psychologiczne dla uczniów oraz rodziców

Wsparcie psychologiczne dla uczniów, którzy mają:

  • trudności w radzeniu sobie z emocjami oraz stresem i lękiem,
  • problemy w relacjach z rówieśnikami,
  • trudności adaptacyjne po zmianie szkoły, powrocie z zagranicy,
  • obniżony nastrój,
  • poczucie osamotnienia,
  • inne problemy, których nie wiedzą jak rozwiązać.

Konsultacje dla rodziców, którzy:

  • chcą poprawić relacje ze swoim dzieckiem,
  • niepokoją się zachowaniem dziecka,
  • potrzebują wsparcia w procesie wychowania

Zapraszam na rozmowę. Wspólnie poszukamy rozwiązania.
Psycholog szkolny – mgr Monika Szczepaniak

Godziny przyjęć: pokój nr 48

wtorek 8.30 – 14.30
piątek 9.00 – 14.00

 

Godzina dostępności dla rodzica: piątek 8.00 – 9.00