Szkolne Koło Wolontariatu

Historia

Szkolne Koło Wolontariatu rozpoczęło działalność w Szkole Podstawowej w Nawojowej we wrześniu 2017 roku jako kontynuacja Wolontariatu działającego w Publicznym Gimnazjum w Nawojowej. Koło tworzyli początkowo uczniowie gimnazjum i szkoły podstawowej, którzy realizowali działania charytatywne pod opieką nauczycieli: Teresy Dorosz i Marty Pres. Od marca 2022 r. Szkolne Koło Wolontariatu funkcjonuje w ramach Nawojowskiego Centrum Wolontariatu, które powstało 1.03. 2022 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nawojowej i działa w oparciu o ustawę z dnia 24.04.2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Cele i zasady funkcjonowania wolontariatu w naszej szkole szczegółowo określa Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu działającego w Szkole Podstawowej im. bł. Julii Rodzińskiej w Nawojowej.

Działania zrealizowane w roku szkolnym 2022/2023

Działania zrealizowane w roku szkolnym 2021/2022

Działania zaplanowane na rok szkolny 2022/2023

Członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu – rok szkolny 2022/2023

POZNAJCIE PRZYJACIÓŁ ZWIERZĄT