Szkolne Koło Wolontariatu

Historia

Szkolne Koło Wolontariatu rozpoczęło działalność w Szkole Podstawowej w Nawojowej we wrześniu 2017 roku jako kontynuacja Wolontariatu działającego w Publicznym Gimnazjum w Nawojowej. Koło tworzyli początkowo uczniowie gimnazjum i szkoły podstawowej, którzy realizowali działania charytatywne pod opieką nauczycieli: Teresy Dorosz i Marty Pres. Od marca 2022 r. Szkolne Koło Wolontariatu funkcjonuje w ramach Nawojowskiego Centrum Wolontariatu, które powstało 1.03. 2022 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nawojowej i działa w oparciu o ustawę z dnia 24.04.2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Cele i zasady funkcjonowania wolontariatu w naszej szkole szczegółowo określa Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu działającego w Szkole Podstawowej im. bł. Julii Rodzińskiej w Nawojowej.

Działania zrealizowane w roku szkolnym 2021/2022

przez SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU

1. Zbiórka karmy dla zwierząt w ramach akcji „Pomagamy bezdomnym zwierzętom”. Uczniowie klas I-III, którzy wykazali się największym zaangażowaniem i troską o los czworonożnych przyjaciół i otrzymali odznakę „Przyjaciel zwierząt”. Zebraną karmę przekazano do Urzędu Gminy w Nawojowej. /wrzesień- październik/

2. Udział w ogólnopolskiej akcji „Światełko pamięci”. Znicze, które zebraliśmy na terenie naszej szkoły, zapłonęły przed dniem Wszystkich Świętych przed pomnikami poległych w walce o wolność ojczyzny oraz na zapomnianych mogiłach mieszkańców parafii Nawojowa. /październik – listopad/

3. Koordynacja akcji MEiN „Razem na święta 2021”, w której uczestniczyła nasza szkoła. Głównym celem inicjatywy było zarówno zachęcenie uczniów do niesienia pomocy innym, jak również budowanie wspólnot i więzi międzypokoleniowych. W akcji uczestniczyli uczniowie, rodzice i nauczyciele. Zebrane artykuły spożywcze i środki czystości opiekun wolontariatu przekazał do Caritas działającej przy parafii św. Małgorzaty w Nowym Sączu. /grudzień/

4. Pomoc przy sortowaniu i pakowaniu produktów spożywczych oraz higienicznych zebranych w szkole podczas akcji „Pomagamy Ukrainie” i w przygotowaniu ich do przekazania do GOPS-u w Nawojowej oraz przygotowanie upominków świątecznych dla kolegów i koleżanek z Ukrainy. /kwiecień/

5. Dyżury na świetlicy szkolnej – organizowanie dzieciom zabaw i pomoc w odrabianiu lekcji. /maj-czerwiec/

6. Pomoc w bibliotece szkolnej. /maj-czerwiec/

7. Udział w Familiadzie Rodzinnej we Frycowej w ramach Nawojowskiego Centrum Wolontariatu – przygotowanie ciast dla gości, rozdawanie ulotek informacyjnych podczas imprezy oraz wykonanie zdjęć z uroczystości. /czerwiec/

 

We wrześniu odbyło się spotkanie organizacyjne członków wolontariatu, podczas którego zapoznali się: z celami pracy oraz z  Regulaminem Szkolnego Koła Wolontariatu. Wolontariusze zaakceptowali także plan pracy na rok szkolny 2022/2023 opracowany wspólnie z opiekunami. Ponadto podzielono grupę na zespoły zadaniowe, ustalono zasady współpracy w zespołach i przydzielono zadania. W tym roku szkolnym opiekę nad wolontariatem sprawują: Teresa Dorosz, Agnieszka Kiercz, Marta Jurczak.

Działania zaplanowane w bieżącym roku szkolnym 2022/2023:

1. „Poczytajmy”- organizacja i przeprowadzenie spotkań czytelniczych w ramach  akcji „Cała Polska  czyta  dzieciom” propagującej czytelnictwo wśród najmłodszych.
2.  „Pomagamy zwierzętom”- zbiórka karmy dla bezdomnych zwierząt.
3. „Światełko pamięci”- organizacja zbiórki zniczy oraz dbanie o miejsca w Nawojowej i okolicy upamiętniające wydarzenia historyczne.
4. Udział w akcji „Razem na święta „ – zbiórka darów dla potrzebujących.
5. „Życzenia dla seniora” – przygotowanie   kartek  z życzeniami i przekazanie ich osobom samotnym i starszym
6. „Pomagamy”- praca wolontariuszy na świetlicy szkolnej i w bibliotece.
7. „Zakręcona akcja” – zbieramy zakrętki.
8. Propagowanie zasad zdrowego odżywiania i aktywnych form spędzania czasu wolnego – gazetka.
9. Współpraca z Nawojowską Grupą Wsparcia i udział w akcjach organizowanych przez stowarzyszenie.
10. Udział w akcjach organizowanych w ramach Nawojowskiego Centrum Wolontariatu.
11. Aktualizacja gazetki wolontariatu.
12. Informacja o akcjach na stronie internetowej szkoły.
13. Organizacja  i koordynacja działań charytatywnych  na terenie szkoły, w środowisku lokalnym a także uczestniczenie  w akcjach ogólnopolskich –  np. pomoc Ukrainie, zadania i akcje wynikające z sytuacji losowych.