Grono Pedagogiczne

Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej
im. bł.s. Julii Rodzińskiej w Nawojowej

 • dyr. Jacek Musiał – język polski
 • z-ca dyr. Anna Ogórek – wychowanie fizyczne
 • ks. mgr Henryk Madziar – religia
 • ks. mgr Krzysztof Waśko – religia
 • ks. mgr Marcin Pikul – religia
 • mgr s. Julia – religia
 • mgr Ewa Szewczyk – język polski
 • mgr Teresa Dorosz – język polski
 • mgr Dorota Mirek – język polski, biblioteka
 • mgr Małgorzata Stopka – matematyka, muzyka
 • mgr Ewelina Kleszcz – matematyka, muzyka
 • mgr Elżbieta Konstanty – matematyka
 • mgr Monika Mokrzycka – matematyka
 • mgr Paweł Bodziony – matematyka, informatyka
 • mgr Marta Jurczak – język angielski
 • mgr Agnieszka Kiercz – język angielski
 • mgr Dominika Piątkowska-Haptaś – język angielski
 • mgr Marzena Karasińska – język niemiecki
 • mgr Karolina Frączek – język niemiecki
 • mgr Edward Borek – przyroda, geografia
 • mgr Krystyna Janusz – historia
 • mgr Danuta Zięcik – historia, WOS, WDŻ
 • mgr Katarzyna Skoczeń – biologia
 • mgr Anna Kościsz – chemia
 • mgr Monika Kłap – technika
 • mgr Marta Pres – plastyka, zajęcia artystyczne, wychowanie fizyczne
 • mgr Agnieszka Sikorska – wychowanie fizyczne, informatyka
 • mgr Piotr Kożuch – wychowanie fizyczne
 • mgr Marek Jawor – wychowanie fizyczne, technika
 • mgr Urszula Schabowska – wychowanie fizyczne
 • mgr Paweł Czernecki – wychowanie fizyczne, EDB
 • mgr Edyta Sochaj – edukacja wczesnoszkolna
 • mgr Krystyna Nosal – edukacja wczesnoszkolna
 • mgr Małgorzata Homoncik – edukacja wczesnoszkolna
 • mgr Renata Cabak – Mleczko – edukacja wczesnoszkolna
 • mgr Renata Frączek – Cabak – edukacja wczesnoszkolna
 • mgr Paulina Pawlak – Kościółek – oddział zerowy
 • mgr Bogusława Wiktor – oddział zerowy
 • mgr Małgorzata Kowalik – biblioteka, historia
 • mgr Urszula Janikowska – pedagog