Biblioteka

Biblioteka szkolna zaprasza:

Poniedziałek 715 – 915 1200 – 1400
Wtorek 715 – 915 1015 – 1415
Środa 715 – 915 1100 – 1500
Czwartek 715 – 1415
Piątek 715 – 1415