Biblioteka

Biblioteka szkolna zaprasza:

poniedziałek  –  piątek    8:00  –  13:00

 

Od 25 maja biblioteka szkolna wznawia swoją działalność.
Godziny pracy biblioteki szkolnej: od poniedziałku do piątku od godz. 800 – 1300.

Zasady, które mają zapewnić bezpieczeństwo czytelnikom i bibliotekarzowi:

 1. Przestrzeganie rygoru sanitarnego obowiązującego w budynku szkolnym.
 2. W bibliotece może przebywać jeden czytelnik, pozostali oczekują na korytarzu,
  przestrzegając zasady zachowania co najmniej 2 metrów odległości.
 3. Wszyscy przebywający w bibliotece korzystają z maseczek.
 4. Przestrzegane będą zasady czyszczenia i dezynfekcji powierzchni.
 5. Zwrócone materiały biblioteczne będą podlegać 72 godzinnej kwarantannie.
 6. Ograniczony będzie dostęp do urządzeń aktywowanych dotykiem a także księgozbioru
  w wolnym dostępie.Zachęcamy do korzystania z biblioteki uczniów, którzy biorą udział w zajęciach
  opiekuńczych, w konsultacjach a także rodziców uczniów którzy przebywaj w domach.
  Biblioteka przypomina o konieczności zwrotu wypożyczonych książek i podręczników
  szkolnych. O zwrocie podręczników uczniowie i rodzice będą informowani w stosownych
  komunikatach umieszczanych na stronie internetowej szkoły.

 

Link do lektur w wersji elektronicznych dla klas 1-3

WYOBRAŹ SOBIE…

„Kącik zabaw i zagadek” – jeśli zadasz sobie trochę trudu rozwiążesz jakąś krzyżówkę lub rebus, po powrocie do szkoły przyniesiesz do biblioteki, to każda poprawnie wykonana praca zostanie nagrodzona.

Zagadka 1 Zagadka 2 Zagadka 3 Zagadka 4 Zagadka 5 Zagadka 6
Zagadka 7 Zagadka 8