Nauczanie zdalne – zadania dla uczniów

Strona internetowa ks. Marcin Pikul – religia

Strona dla kl. 4a z matematyki

Strona internetowa p. Eweliny Kleszcz – lekcje muzyki i matematyki.

KLASY 1-3 WF

13.04 14.04 15.04 16.04 20.04 21.04 22.04 23.04
MAT 11 MAT 12 MAT 13 MAT 14 MAT 15 MAT 16 MAT 17 MAT 18

 

KLASY 4-8

12.04/
19.04
13.04/
20.04
14.04/
21.04
15.04/
22.04
16.04/
23.04
WF MAT 100
///
MAT 105
MAT 101
///
MAT 106
MAT 102
///
MAT 107
MAT 103
///
MAT 108
MAT 104
///
MAT 109
WDŻ KL `6
KL 7a
KL 8
///
KL 6
KL 7a
KL 8
 

 

DORADZTWO ZAWODOWE KL 7b
///
RELIGIA KL 4
KL 6
KL 8
///
JĘZYK POLSKI KL 7a
///
HISTORIA KL 4
KL 7
KL 8 + ZAŁ
///
KL 4
KL 7
KL 8
PLASTYKA KL 5
KL 7b
///
KL 5
KL 7b
KL6b
KL 7a
///
KL 6b
KL 7a
KL 6a
///
KL 6a
PRZYRODA KL 4
///
KL 4
///
KL 4
EDB
INFORMATKA /// KL 6
+ f1 + f2 + f3
KL 7
KL 8
TECHNIKA KL 4
KL 4
///