Informacja o nauczaniu zdalnym.

Nawojowa, 27 stycznia 2022 r.

DRODZY UCZNIOWIE! SZANOWNI PAŃSTWO NAUCZYCIELE ORAZ RODZICE UCZNIÓW!

Zgodnie z ustaleniami, w dniach 31.01.2022 r.- 28.02.2022 r. klasy V-VIII będą realizować obowiązek szkolny w formie  zdalnego nauczania.

 Odbywać się to będzie: on-line lub poprzez przesyłanie scenariuszy zajęć, według porządku godzin przedmiotów, zgodnie z tygodniowym rozkładem.

 Zajęcia on-line nie powinny trwać jednostkowo dłużej niż 45 minut tak, aby  uczniowie,
(zachowując zasady higieny nauki), mieli możliwość odpoczynku przed kolejnymi zajęciami.

   W razie konieczności istnieje możliwość wypożyczenia ze szkoły komputera
(tel. do sekretariatu: 18 445 70 16).

Jeżeli będą pojawiać się jakieś problemy, proszę o kontakt z Nauczycielem przedmiotu lub Wychowawcą.

Oddziały przedszkolne i uczniowie klas I-IV realizują naukę w formie stacjonarnej. Proszę wszystkich o przestrzeganie obowiązujących zasad higienicznych ( maseczki w przestrzeniach wspólnych, dystans, częste dezynfekowanie rąk).

W tygodniu: 31.01.- 04.02.2022 r. z powodu choroby nauczyciela, nie odbędą się zajęcia z biologii w kl. VI – VIII.

                                        dyr. szkoły Jacek Musiał