Gminne obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

3 marca Dyrekcja, poczet sztandarowy naszej szkoły w składzie: Anna Sikorska z kl. 7b, Michał Wiktor z kl. 7b i Anna Dutka z kl. 7b oraz opiekunowie Samorządu Uczniowskiego wzięli udział w uroczystości poświęconej pamięci mieszkańców Żeleźnikowej, Poręby Małej i Myślca, którzy byli zaangażowani w działalność podziemia niepodległościowego. Z tej okazji uczestniczyli w mszy świętej w kościele w Żeleźnikowej Wielkiej, a następnie byli świadkami odsłonięcia pomnika oddającego hołd tym wszystkim, którzy ,,stawiali opór komunistycznemu zniewoleniu i zachowali wierność ideałom Polski wolnej i niepodległej.”

CHWAŁA BOHATEROM! CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!