1 marca

„ Czcij przodków twych pamięć,
Czcij ojców mogiły:
W ich dziełach , zasługach krzep ducha, krzep siły”.

Pamiętając o zbliżającym się święcie 1 marca postanowiliśmy wraz z wychowawcą panią Krystyną Janusz udać się na cmentarz parafialny, aby uporządkować miejsce wokół pomnika przy głównej alejce. Zaraz po przybyciu zabraliśmy się za porządkowanie, po czym zapaliliśmy znicze, odmówiliśmy modlitwę i minutą ciszy uczciliśmy pamięć pomordowanych żołnierzy przez komunistów. W ten sposób mogliśmy wyrazić swój patriotyzm oraz wdzięczność tym, który polegli w obronie wolności i suwerenności naszego narodu, Cześć Ich pamięci.