ODBLASKOWA SZKOŁA

Nasza szkoła uczestniczy Małopolskim Konkursie dla szkół podstawowych „ODBLASKOWA SZKOŁA”. Celem konkursu jest zwiększenie aktywności dyrektorów szkół podstawowych,  lokalnych władz samorządowych i rodziców w zakresie wyposażenia uczniów w elementy odblaskowe, a także zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców i opiekunów na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym. Udział w akcji daje możliwość wykazania, że szkoła nie tylko uczy, ale również dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych zwłaszcza w drodze do i ze szkoły.

W ramach projektu „Odblaskowa szkoła” na holu  pojawiła się  gazetka ścienna oraz został zorganizowany konkurs plastyczny, na temat „BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM”. Celem konkursu było poszerzenie wiedzy z zakresu odpowiedniego zachowania się w ruchu drogowym, popularyzowanie wśród uczniów przepisów dotyczących bezpieczeństwa, rozwijanie  wyobraźni i pomysłowości uczniów oraz prezentacja  ich możliwości twórczych.

Na lekcji techniki uczniowie klasy IV wykonali Pana Stopa, który ma przypominać wszystkim o zasadach prawidłowego zachowania na jezdni. Nawet nasze przedszkolaki wykazały się zaangażowaniem i wiedzą, tworząc samodzielnie piękne znaki drogowe.

Powyższe działania podjęte przez szkołę na pewno zwiększyły świadomość uczniów, co powinno przełożyć się na ich bezpieczeństwo na drogach, zwłaszcza w drodze do i ze szkoły.