Gazetka szkolna poświęcona tematowi DYSLEKSJI

Samorząd Uczniowski naszej szkoły podjął inicjatywę stworzenia gazetki szkolnej poświęconej tematowi DYSLEKSJI, która wisiała przez cały październik, zgodnie z obchodami MIESIĄCA ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI. To ważne wydarzenie przypomniało nam, że posiadanie opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dotyczącej m.in. trudności z czytaniem, pisaniem czy ortografią wcale nie oznacza braku możliwości osiągnięcia sukcesu w innych dziedzinach. Na gazetce znalazły się sławne osoby, takie jak Albert Einstein, Steve Jobs, Nicolai Tesla, Orlandoo Bloom, Tom Holland czy Jennifer Aniston, którzy mimo stwierdzonej dysleksji odnieśli ogromne sukcesy jako naukowcy, przedsiębiorcy i aktorzy. To doskonały przykład, że dysleksja nie jest przeszkodą w realizowaniu marzeń i osiąganiu celów. W ramach tej inicjatywy, nasza społeczność szkolna mogła lepiej zrozumieć, jakie wyzwania stawia dysleksja oraz jakie wsparcie można dostarczyć osobom z tą trudnością w naszej szkole – zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, wyrównawcze, wsparcie pedagoga i psychologa szkolnego. Było to ważne przypomnienie, że każdy z nas ma unikalne zdolności i potencjał, niezależnie od ewentualnych trudności w nauce czy w innych dziedzinach życia.