Pamiętamy o bohaterach i przodkach!

Przed dniem Wszystkich Świętych w ramach akcji „Światełko pamięci” wolontariusze i opiekunki wolontariatu odwiedzili cmentarz parafialny i komunalny w Nawojowej, gdzie zapalili znicze na opuszczonych mogiłach dawnych mieszkańców Nawojowej i przed pomnikami poległych za ojczyznę znajdującymi się na terenie cmentarzy.