Bezpieczeństwo i zagrożenia.

Do starszych klas też zawitali policjanci!
Ich wizyta była poświęcona edukacji uczniów na temat ważnych kwestii dotyczących bezpieczeństwa i odpowiedzialności. Podczas spotkania omawiano zagrożenia w internecie, zwracając uwagę na ryzyka związane z działaniami online, takie jak cyberprzemoc i niewłaściwe zachowanie w sieci. Policjanci również podkreślali konsekwencje prawne nieodpowiedniego zachowania, aby uczniowie mieli świadomość odpowiedzialności karnej młodzieży.
Dodatkowo, omawiano temat używek i demoralizacji młodzieży, informując uczniów o niebezpieczeństwach związanych z substancjami psychoaktywnymi oraz wpływie ich używania na zdrowie i życie społeczne. Spotkanie miało na celu nie tylko ostrzeżenie przed zagrożeniami, ale także zachęcenie młodzieży do podejmowania świadomych i odpowiedzialnych decyzji, które wpłyną pozytywnie na ich przyszłość.
Dziękujemy!