Bezpieczeństwo w drodze do szkoły.

Wczoraj policjanci odwiedzili uczniów klas 0-3, aby edukować ich na temat bezpieczeństwa w drodze do szkoły. Podczas wizyty omówili zasady ruchu drogowego, używania świateł i znaków oraz jak unikać niebezpiecznych sytuacji na drodze. To ważna inicjatywa mająca na celu zwiększenie świadomości uczniów i poprawę bezpieczeństwa na ulicach.
Dziękujemy za wizytę.