Komunikat na rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21

Szanowni Państwo, Rodzice naszych uczniów!

Już za kilka dni rozpocznie się nowy rok szkolny, co najważniejsze w tradycyjny, stacjonarny sposób.

Wszyscy- zarówno Rodzice jak i Nauczyciele oraz Uczniowie gorąco tego pragną, oczekują, że po miesiącach zdalnego nauczania, faktycznie zawieszenia tradycyjnych międzyludzkich kontaktów, sytuacja wróci do normy.

Musimy wszyscy, każdy w ramach swoich możliwości, zrobić wszystko, aby ten stan „normalności” utrzymać jak najdłużej, najlepiej przez cały nadchodzący rok szkolny. Dlatego proszę pamiętać o szczególnym priorytecie, którym kierować się będziemy wszyscy od 1 września 2020 r. – o bezpieczeństwie zdrowotnym – przestrzeganiu przyjętych w szkole reguł sanitarnych, uwzględniających wytyczne GIS-u.

Niestety z powyższym wiążą się pewne ograniczenia i dodatkowe obowiązki dotyczące dezynfekowania rąk, noszenia maseczek w przestrzeniach wspólnych, zachowywania dystansu społecznego. Wszystkie szczegółowe ustalenia znajdują się w Regulaminie szkolnym na czas pandemii.

Ustalenia na 1 września 2020 r.

Msza św. dla oddz. przedszkolnych i klas I-III rozpocznie się o g. 8.00 w nawojowskim kościele. Następnie przejdziemy do budynków szkolnych na spotkania z paniami wychowawczyniami:

  1. Oddział przedszkolny „a” – w sali nr: 6 (wejście główne „stary budynek” dolny korytarz), wychowawca p. mgr Paulina Pawlak. Oddział przedszkolny „b” – w sali nr 7 (wejście główne „stary budynek” dolny korytarz), wychowawca p. mgr Bogumiła Wiktor.

2. Klasa Ia – w sali nr 10 : (wejście boczne „stary budynek” górny korytarz)

wychowawca p.mgr Edyta Sochaj

Klasa Ib – wychowawca p.mgr Renata Frączek – Cabak – sala nr: 9

(wejście główne „stary budynek” górny korytarz)

Natomiast pozostałe klasy IV-VIII przyjdą do budynku szkoły o g. 8.00 na spotkanie z wychowawcami, a na g. 9.00 udadzą się do kościoła na mszę św.

Klasy IV – wychowawca 4a- p. mgr Monika Pikul

wychowawca 4b- p. mgr Agnieszka Sikorska

Klasy IV-VIII wchodzą głównym wejściem „nowego budynku”.

Świetlica szkolna będzie czynna w g. 6.30-16.00- pierwszeństwo w przyjęciu będą miały dzieci pracujących rodziców, w tym pracujących w służbie zdrowia.