KONKURS EKOLOGICZNY

Zapraszamy uczniów Szkół Podstawowych z terenu Gminy Nawojowa do udziału
w konkursie ekologicznym. Hasło konkursu brzmi: „Nasz wspólny cel to
czysta gmina” w ramach: „Programu Priorytetowego – Edukacja Ekologiczna”
dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Krakowie.

Celem konkursu jest pogłębienie wiedzy na temat środowiska
przyrodniczego, rozwijanie wyobraźni plastycznych, zachęcenie do
obserwacji przyrodniczych i krajobrazowych, rozwijanie zainteresowania
pięknem i bogactwem przyrody. Edukacja ekologiczna uczniów w zakresie
poprawy stanu środowiska naturalnego może nieść ze sobą pozytywne
przekonania i postawy społeczne oparte na świadomości wpływu
zanieczyszczeń na zdrowie oraz komfort życia. Poprzez edukacje
ekologiczną chcemy zwrócić uwagę na istniejące problemy i
niebezpieczeństwo lekceważenia skutków naruszenia równowagi ekologicznej
w przyrodzie oraz uświadomić, iż każdy z nas indywidualnie odpowiada za
stan środowiska, w którym żyjemy. Tematyka pracy ma zwrócić uwagę, że
czysta gmina to piękna gmina. Praca ma ukazywać jak przez nasze
postępowanie wpływamy na środowisko.

Serdecznie zapraszamy uczniów Szkół Podstawowych do licznego udziału
w konkursie ekologicznym pt. „Nasz wspólny cel to czysta gmina”.