Udział klasy 6b w programie ,,EDUKACJA Z WOJSKIEM”

4 czerwca nasi uczniowie wzięli udział w szkoleniu realizowanym i przygotowanym przez Ministerstwo Obrony Narodowej i Ministerstwo Edukacji Narodowej. W czasie 3 godzin lekcyjnych łączyli poznawaną teorię z praktyką. Tematyka spotkania odnosiła się do treści z obszarów: wojskowości, obronności, bezpieczeństwa, pomocy medycznej oraz obrony cywilnej. Nasi szóstoklasiści zapoznali się m.in. z zasadami alarmowania, sposobami szukania i wzywania pomocy, podstawami ewakuacji i schronienia oraz nawykami udzielania pomocy. To odpowiedź na współczesne potrzeby, wyzwania oraz zagrożenia związane z bezpieczeństwem. Dziękujemy za wizytę!