„Niech Was Nowy Roczek wszystkim szczodrze darzy!”

W dniu 23 stycznia 2024 roku odbyło się spotkanie noworoczne, na które przybyli zaproszeni goście: Pan Wójt doktor inżynier Stanisław Kiełbasa, Pani dyrektor ZOE mgr Marta Kozdroń wraz z pracownikami administracji, przedstawiciele Rady Rodziców, a przede wszystkim seniorzy, emerytowani nauczyciele i pracownicy naszej szkoły. W uroczystości uczestniczyli także: Dyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy administracji i obsługi oraz przedstawiciele SU i Uczniowie klas III a, IV a i VII b, którzy zaprezentowali zgromadzonym przedstawienie noworoczne. Mali i nieco starsi kolędnicy przypomnieli ludowe tradycje noworoczne i przekazali uczestnikom uroczystości serdeczne życzenia na 2024 rok. Po poczęstunku wszyscy śpiewali kolędy przy akompaniamencie Pawła Wiktora – absolwenta naszej szkoły i Adriany Wiktor – uczennicy z klasy V b, kultywując piękny zwyczaj śpiewania kolęd, który trwa w Polsce od XIII wieku i nadal jest żywy.

Do siego roku!