GMINNE OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

11 listopada uczniowie naszej szkoły, pod opieką Dyrekcji i opiekunów Samorządu Uczniowskiego, aktywnie uczestniczyli w gminnych obchodach Święta Niepodległości. Pierwsza delegacja uczniów przebywała w Żeleźnikowej Wielkiej, gdzie obejrzała występ artystyczny uczniów Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej, a później uczestniczyła w uroczystej mszy świętej. Następnie nasi uczniowie stali się świadkami wzruszającego momentu odsłonięcia pomnika poświęconego poległym, zamordowanym i zaginionym na frontach I wojny światowej.

Druga grupa uczniów reprezentująca szkołę wzięła udział w mszy świętej w Nawojowej i uczestniczyła uroczystym wręczeniu sztandaru i proporca dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nawojowej. Na koniec mogliśmy obejrzeć występy taneczno-wokalne zespołu ,,Piecuchy”.

W obu tych ważnych wydarzeniach naszą szkołę godnie reprezentował poczet sztandarowy w składzie: Michał Lajdanowicz kl. 8, Marta Borek kl.7b, Anna Sikorska kl. 7b, Filip Jabłoński kl. 7b, Weronika Wiktor kl. 7a, Katarzyna Górecka kl. 7a, Tomasz Zygmunt kl. 8. Dziękujemy!