11 Listopada – Pamiętamy

11 LISTOPADA PAMIĘTAMY!

Naród, który traci pamięć przestaje
być Narodem staje się jedynie zbiorem
ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium”.
                                                                     – Józef Piłsudski

W tym roku nasza szkoła szczególnie uroczyście obchodziła Święto Niepodległości. Montaż słowno-muzyczny przygotowała klasa 6 b pod czujnym okiem wychowawcy. O techniczną oprawę zadbała pani Paulina Nowakowska. Akademia była oryginalna i nawiązywała do ówczesnych konfliktów zbrojnych, piętnując totalitaryzm jako zło wymierzone w drugiego człowieka. Występ bardzo się podobał widzom, raz po raz rozbrzmiewały gromkie brawa, będące wyrazem uznania dla gry aktorskiej występujących.
O piękną dekorację zatroszczyła się pani Monika Pikul i pani Marta Pres, swoją pomocą służyła jak zawsze pani Małgorzata Podwika.

Po akademii odbyło się PATRIOTYCZNE ŚPIEWANIE. Przygotowywaliśmy się do tego wydarzenia 2 tygodnie pod kierunkiem naszych wychowawców i Pani „od muzyki”.
Odświętnie ubrani, z kotylionami w barwach narodowych, które wykonaliśmy na lekcjach plastyki, rozpoczęliśmy wspólne śpiewanie. Wykonaliśmy trzy pieśni legionowe:
„I Kadrowa”, „Legiony”, „Szara Piechota”. Pokazaliśmy moc. Mam nadzieję, że Niepodległa jest z nas dumna!

Ostatnim akcentem obchodów Święta Niepodległości był udział w ogólnopolskiej akcji „Szkoła do Hymnu”. Podobnie, jak tysiące uczniów w całej Polsce odśpiewaliśmy
4 zwrotki hymnu Polski – „Mazurka Dąbrowskiego”

Podziękowania dla Wychowawców klas 0 – VIII, p. Marty Pres za pomoc w przygotowaniu „nutkowych” kotylionów.

I przede wszystkim Was, drodzy Uczniowie, za aktywny udział w wydarzeniu.

Filmy:

Patriotyczne śpiewanie                     Szkoła do hymnu