1 listopada

Uczniowie naszej szkoły postanowili odwiedzić groby swoich bliskich oraz groby zapomniane, a przede wszystkim uporządkować miejsce wokół pomników na terenie Nawojowej i Popardowej.

Dlatego 30 października klasa 6a w ramach lekcji historii oraz 31 października klasa 6b pod opieką wychowawcy Krystyny Janusz, udała się na cmentarz komunalny, aby uporządkować miejsce wokół pomnika kpt. T.I. Radziszewskiego, po czym młodzież zapaliła znicze i minutą ciszy uczciła pamięć bohatera, również zapaliła znicze pod pomnikiem ofiar faszyzmu i komunizmu na cmentarzu parafialnym.

W drodze powrotnej uczniowie zapalili znicze i odmówili modlitwę pod pomnikiem bł. siostry Julii Rodzińskiej oraz Jana Pawła II.

Nie zapomnieliśmy również o pomordowanych Polakach i Żydach na Popardowej ,tam miejsce wokół pomnika pod opieką pani Krystyny Janusz uporządkowali uczniowie klasy 8a Izabela Tuczyńska, Sebastian Kuzak oraz Jakub Tuczyński. Uczniowie z zaciekawieniem wysłuchali opowiadania o tragedii jaka wydarzyła się w tym miejscu, po czym zapalili znicze, odmówili modlitwę i minutą ciszy uczcili pamięć pomordowanych. Bezpieczny transport zapewnił nam pan Stanisław Rumin. Dziękujemy.