„Światełko Pamięci”

Dbamy o miejsca upamiętniające wydarzenia historyczne

W ramach tego zadania wolontariusze w szkole organizują w dniach od 23 do 31 października 2023 roku zbiórkę zniczy, które zapalą z okazji Wszystkich Świętych na grobach i przed pomnikami poległych za ojczyznę znajdującymi się na terenie Nawojowej i w najbliższej okolicy.

Wolontariusze pamiętają także o zapomnianych mogiłach naszych przodków, na nich również rozpalą znicze – światełka pamięci.

Weź udział w akcji, przynieś znicz!