„Zapewnienie gorącego posiłku w Szkole Podstawowej im. bł. Julii Rodzińskiej w Nawojowej w okresie od września do grudnia 2023”

„Zapewnienie gorącego posiłku w Szkole Podstawowej im. bł. Julii Rodzińskiej w Nawojowej w okresie od września do grudnia 2023”

Termin składania 8 sierpnia 2023, godz 12:00
Termin otwarcia 8 sierpnia 2023, godz 12:30

 

Adres do postępowania na e-zamówienia:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ca30c775-2f99-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Załączniki:

1. SWZ

2. Załącznik 1 – formularz ofertowy

3. Załącznik 2 – oświadczenie

4. Załącznik 3 – zobowiązania podmiotu trzeciego

5. Załącznik 4 – grupa kapitałowa

6. Załącznik 5 – wzór umowy

7. Załącznik 6 – wykaz wykonawców

8. Ogłoszenie o zamówieniu