Żegnaj szkoło! Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023.

23 czerwca 2023 r. – to dzień, na który z pewnością czekali wszyscy uczniowie. Uroczystość zakończenia roku szkolnego rozpoczęła się o godz. 7.30 wspólnym śpiewem hymnu państwowego. Uczestniczyli w niej zaproszeni goście: pan wójt dr inż. Stanisław Kiełbasa, pani dyrektor ZOE mgr Marta Kozdroń, rodzice, a także dyrekcja, nauczyciele, pracownicy szkoły i uczniowie. Najważniejszym punktem uroczystości było podsumowanie pracy w bieżącym roku szkolnym i nagrodzenie tych, którzy uzyskali najwyższe wyniki. Uczniowie ci otrzymali stypendium ufundowane przez Gminę Nawojowa, które wręczył pan wójt. Gratulując 54 stypendystom, spośród których najliczniejszą grupę stanowili uczniowie klas VIII, pan wójt życzył wyróżnionym dalszych sukcesów, realizacji planów oraz by zawsze pamiętali o swej małej ojczyźnie – Nawojowej. Pozostałe nagrody i wyróżnienia wręczył pan dyrektor mgr Paweł Bodziony i Przewodnicząca RR pani Zofia Bednarska oraz pani Ewelina Kleszcz. I tym razem wśród nagrodzonych dominowali ósmoklasiści. Po wręczeniu nagród pan dyrektor przekazał rodzicom wyróżnionych uczennic i uczniów podziękowania za trud wychowania i gratulacje. Potem nastąpiło przekazanie sztandaru przez uczniów klasy VIII b młodszym kolegom z kl. VI b. Po części oficjalnej uczniowie klas ósmych przedstawili krótki program artystyczny, czyli literacką podróż śladami szkolnych lat oraz pożegnali nauczycieli a także koleżanki i kolegów, którzy wręczyli im pamiątkowe upominki i przekazali serdeczne życzenia. Na zakończenie uczniowie zaśpiewali hymn szkoły i rozeszli się do klas na spotkania z wychowawcami, a stypendyści i ósmoklasiści pozostali na sali gimnastycznej, by wykonać pamiątkowe zdjęcia na tle pięknej wakacyjnej dekoracji.