Uroczystość odsłonięcia pomnika kapitana Tadeusz Ignacego Radziszewskiego.

17 września 2022 roku w 83 rocznicę napaści ZSRR na Polskę na cmentarzu komunalnym w Nawojowej z inicjatywy i dzięki staraniom Pana wójta, dr inż. Stanisława Kiełbasy odbyła się uroczystość odsłonięcia pomnika kapitana Tadeusz Ignacego Radziszewskiego.

Tadeusz I. Radziszewski urodził się w Nawojowej w 1898 roku, został zamordowany w Smoleńsku siedzibie NKWD lub w Lesie Katyńskim koło Smoleńska w 1940 roku. Pochowany został w Katyniu na Polskim Cmentarzu Wojennym. Brał udział w I wojnie światowej. W 1918 roku wstąpił do Wojska Polskiego. W 1920 roku został dowódcą plutonu 1 i 3 Pułku Strzelców Podhalańskich. Po wybuchu II wojny światowej walczył w okolicach Janowa Lubelskiego. W niejasnych okolicznościach trafił do niewoli sowieckiej, gdzie umieszczono go w obozie jenieckim w Kozielsku w ZSRR. Stamtąd przewieziono go do Katynia, gdzie został zamordowany.

W uroczystości brali udział przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych.

O godzinie 10.:00 odbyła się uroczysta Msza święta pod przewodnictwem księdza prałata H. Madziara, po czym udano się na cmentarz komunalny. Po licznych przemówieniach i Apelu Poległych oraz modlitwie przedstawiciele władz dokonali odsłonięcia pomnika – symbolicznej mogiły kapitana T. I. Radziszewskiego. Następnie złożono wieńce . Również młodzież szkolna złożyła wiązanki biało-czerwone oraz zapaliła znicze.

Uroczystość ta na długo zapisze się w pamięci młodzieży oraz mieszkańców, którzy mogą być dumni z tego, że ziemia nawojowska wydała takiego bohaterskiego syna, który broniąc ojczyzny i wartości zapłacił najwyższą cenę-własne życie został zamordowany przez Rosjan.