Program profilaktyczny „Archipelag skarbów”.

W dniach 05 – -6.05.2022, w naszej szkole, dzięki współpracy z Instytutem Profilaktyki Zintegrowanej, realizowany był program profilaktyki zintegrowanej Archipelag Skarbów®. Realizacja programu była możliwa dzięki udziałowi w projekcie „Profilaktyka w każdą pogodę”, finansowanym ze środków budżetu Państwa „Społeczna odpowiedzialność nauki”.

Zrealizowano moduł dla młodzieży w wymiarze 9 godzin dydaktycznych – w programie wzięło udział 68 uczniów.

Zrealizowano moduł dla nauczycieli w wymiarze 2 godzin dydaktycznych – w programie wzięło udział 40 nauczycieli.

Zrealizowano moduł dla rodziców w wymiarze 1 godziny dydaktycznej – w programie wzięło udział 10 rodziców.

Uczniowie przede wszystkim poznali sposoby radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, dowiedzieli się jak zapobiegać tworzeniu się i rozwojowi niezdrowych mechanizmów oraz jak radzić sobie z trudnościami emocjonalnymi i wzmacniać pozytywny potencjał. Program cieszył się dużym zainteresowaniem uczniów.
W nowym roku szkolnym mamy zamiar ponownie zaprosić przedstawicieli Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej w Kobyłce by przeprowadzili zajęcia.
Dyrekcja szkoły, nauczyciele i uczniowie serdecznie dziękują Urzędowi Gminy w Nawojowej za zorganizowanie zajęć.
Program ten jest rekomendowany przez MEiN i  w całości był finansowany ze środków MEiN.