Komunikat

Przypominamy, że dni 24-26 maja 2022r. są wolnymi od zajęć lekcyjnych ze względu na egzaminy ósmoklasistów. Nie pracuje również świetlica.