Zostań „Mistrzem Ortografii”!

Zapraszamy Uczniów, którzy dobrze znają zasady pisowni, do udziału w Konkursie ortograficznym „Mistrz Ortografii”. Konkurs przeprowadzony zostanie trzech grupach wiekowych:

I grupa – klasy III – IV

II grupa – klasy V-VI

III grupa – klasy VII –VIII

I etap konkursu odbędzie się 18 maja 2022 r., a jego II etap w I dekadzie czerwca.

Udział uczniów w konkursie jest dobrowolny. Mogą w nim uczestniczyć chętni uczniowie z klas III – VIII – maksymalnie 8 uczniów z każdej klasy. Konkurs jest dwuetapowy i w każdym etapie uczestnicy piszą ze słuchu tekst dyktanda. Do drugiego etapu konkursu zastanie zakwalifikowanych 5 uczestników z każdej grupy wiekowej, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów. Tytuł „Mistrza Ortografii” otrzymuje ten uczestnik, który nie popełnił błędu lub popełnił najmniejszą liczbę błędów, czyli uzyskał najmniejszą liczbę punktów ujemnych. W przypadku wyłonienia kilku prac bezbłędnych lub o tej samej, najmniejszej liczbie błędów, wszyscy ich autorzy otrzymują tytuł „Mistrza Ortografii „. Laureaci zostaną nagrodzeni dyplomami i upominkami rzeczowymi.

Organizatorzy konkursu: Teresa Dorosz, Renata Cabak-Mleczko