Sprawozdanie z wycieczek „Odkrywam Małopolskę”

Uwaga! Projekt realizowany jest przy znaczącym wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

W dniach od 16 września do 28 października 2021 r. realizowany jest w gminie Nawojowa, przy znaczącym wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego sięgającym 70% kosztów, projekt edukacyjny „ODKRYWAM MAŁOPOLSKĘ”. W jego ramach zaplanowano jednodniowe wycieczki dla około 85 uczniów Szkoły Podstawowej im. bł. Julii Rodzińskiej w Nawojowej.

Warto zaznaczyć, że jest to już kolejna II edycja tego oczekiwanego projektu – bardzo atrakcyjnego i pożądanego ze względu na walory turystyczno-edukacyjne w poznawaniu naszego województwa. W roku ubiegłym wybrano Ojcowski Park Narodowy.

Tym razem zaplanowano wycieczki do kopalni soli w Wieliczce oraz stolicy Małopolski. Dzięki temu przedsięwzięciu nasi uczniowie:

– lepiej poznają wymieniony region (zapoznają się z zabytkami architektury i przyrody),
– utwierdzą się w przekonaniu, że warto w sposób aktywny podróżować po Małopolsce,
rozbudzą swoją wrażliwość i poczucie piękna oraz estetyki w kontakcie z obiektami wpisanymi ma listę Światowego Dziedzictwa UNESCO , czyli najbardziej wartościowymi zabytkami w skali światowej.
– lepiej zrozumieją historię naszego państwa poznania – rolę jaką w jej dziejach odegrały: Wieliczka oraz Kraków.

Uczniowie w sposób bardzo aktywny w dniach: 28 – 29.09.2021 r. w godz. 7.30-18.00, uczestniczyli w realizacji kolejnych punktów dziennego programu wycieczki: najpierw udali się do Wieliczki a później do Krakowa.

Główną atrakcją turystyczną był oczywiście zjazd do podziemnej kopalni soli i przejście szlakiem edukacyjnym eksponującym dawne dzieje, w tym przykładową pracę górników. Wszystko – jako miejsca wartościowe pod względem historycznym oraz przyrodniczo-geograficznym, ściśle związane z historią Polski. Po drodze w dół do kopalni były prawdziwe schody do pokonania, a w wycieczce uczestniczył uczeń na wózku. Okazało się, że nie ma rzeczy niemożliwych! Dzięki nieocenionej pomocy chłopców z kl. VIII b bariery architektoniczne zostały pokonane i Kuba mógł cieszyć się podziwianiem słynnej kopalni. W tym miejscu bardzo im dziękujemy za gotowość służenia pomocą i bardzo dobre zachowanie! Dodajmy, że również w dniu następnym uczniowie kl. VIIIa mogli stanowić przykład wzorowego zachowania dla młodszych. Tak Trzymać !

Następnie uczniowie udali się na krakowski Rynek (kościół Mariacki, Sukiennice), przeszli drogą królewską na Zamek Królewski. Nie obyło się oczywiście w obu miejscach bez zakupu odpowiednich pamiątek, tudzież prezentów dla rodziców.

Zrealizowane wycieczki dały możliwość wzbogacenia wiedzy młodszych i starszych ( także o wartości patriotyczne i chrześcijańskiej) oraz stworzyły warunki do rozwijania potrzeby aktywnej i praktycznej edukacji w terenie.

Dołączone zdjęcia pokazują, że warto było skorzystać i wybrać się w te dni na wycieczkę.

Dziękujemy Województwu Małopolskiego za udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie: 5000 zł. na realizację małopolskiego projektu „Odkrywam Małopolskę”!