Informacja – Spis powszechny

W imieniu Gminnego Komisarza Spisowego proszę o umieszczenie poniższej
informacji na stronie www:

Z dniem 30 września zakończy się Narodowy Spis Powszechny Ludności i
Mieszkań.
Spis trwa już piąty miesiąc, ale na obecnym etapie jeszcze wiele osób
nie dopełniło tego obowiązku.
Osoby, które nie są w stanie dokonać spisu samodzielnie w Internecie,
mogą liczyć na wsparcie pracowników Urzędu Gminy, w którym jest
stanowisku komputerowe z łączem internetowym.
Pracownicy wypełnią ankietę, ale dokonujący spisu powinni mieć
podstawowe informacje dotyczące np. danych osobowych własnych i członków
rodziny zamieszkujących wspólnie, informacji o formie własności domu lub
mieszkania, pracy wykonywanej przez członków rodziny itp.

Więcej informacji: https://spis.gov.pl/