INFORMACJA O ODBIORZE ZAŚWIADCZEŃ Z EGZAMINU

Odbiór zaświadczeń z egzaminu ósmoklasisty w  dniu 9 lipca godz.: 8.30-15.00 w sekretariacie szkoły.