REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/22

SZANOWNI PAŃSTWO, RODZICE UCZNIÓW  ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I KLAS PIERWSZYCH!

Informuję, że w procesie rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i klas I,   wszystkie zgłoszone dzieci i przyszli uczniowie zostali przyjęci. Podział na oddziały  „a” i „b” nastąpi po wiosennej przerwie świątecznej do dnia 15.04.2021 r. Informacja ta będzie dostępna ( telefonicznie) w sekretariacie szkoły.

                                                                            dyr. szkoły Jacek Musiał