ZAPISY DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I KLAS PIERWSZYCH

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. bł. s. Julii Rodzińskiej w Nawojowej ogłasza zapisy na rok szkolny 2021/22 :
– do oddziałów przedszkolnych dzieci urodzonych w r. 2015,
– do klas pierwszych dzieci urodzonych w r. 2014.

Zapisy odbędą się w sekretariacie szkoły w dniach:
8-22 marca 2021 r. w godzinach 8.00-14.00., poprzez osobiste stawiennictwo rodzica dziecka lub, uwzględniając obecną sytuację pandemii, poprzez przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia dziecka (można pobrać ze strony szkoły) na adres mailowy: spnawojowa@gmail.com.

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO KLAS PIERWSZEJ