Podsumowanie Akcji charytatywnej „Zostań św. Mikołajem!”

Serdecznie dziękujemy wszystkim Rodzicom, Uczniom i Nauczycielom, którzy wzięli udział w Akcji charytatywnej „Zostań św. Mikołajem! ”

Pragniemy poinformować, że w związku z pandemią Caritas działająca przy Parafii w Nawojowej zrezygnowała z przygotowania świątecznych paczek  dla potrzebujących, dlatego zebrane produkty przekazane zostały 22 grudnia 2020 r. do Caritas przy Parafii Świętej Małgorzaty w Nowym Sączu.  Z pewnością dzięki ofiarności i hojności społeczności naszej szkoły wielu potrzebujących otrzymało pomoc.