KOMUNIKAT

                                                                                           Nawojowa, 14 stycznia 2021 r.

SZANOWNI PAŃSTWO NAUCZYCIELE ORAZ RODZICE UCZNIÓW! DRODZY UCZNIOWIE !

Bardzo cieszy nas fakt, że od dnia 18.01.2021r.  klasy młodsze I-III mogą powrócić do nauczania stacjonarnego. Starsze: IV-VIII będą nadal realizować obowiązek szkolny w formie  zdalnego nauczania.

W związku z powrotem młodszych klas przypominamy, że jesteśmy zobowiązani wspólnie, wszyscy razem dbać o przestrzeganie, obowiązujących w „Regulaminie funkcjonowania szkoły w czasie pandemii” zasad sanitarnych. Bezpieczna organizacja zajęć dostosowana jest także do najnowszych „Wytycznych MEiN, MZ i GIS”  Wynikające z nich najważniejsze ustalenia organizacyjne to:

  1. Na pierwszych lekcjach wychowawcy przypomną uczniom zasady BHP obowiązujące podczas pandemii.
  2. Każda klasa będzie uczyć się w swojej sali.
  3. Uczniowie z klas „a” przychodzą do szkoły, wychodzą do domu 10 minut wcześniej w dni PARZYSTE, z klas „b” odwrotnie- wcześniej w dni NIEPARZYSTE.
  4. Uczniowie korzystają z szatni z zachowaniem pustych odległości pomiędzy przydzielonymi boksami.
  5. Przerwy można spędzać na korytarzach, bez kontaktu z innymi klasami – w wyznaczonych strefach pod opieką nauczyciela.

Bardzo ważne jest, by  zostały zachowane wszystkie inne, szczegółowe standardy bezpieczeństwa sanitarnego. Prosimy o ich przestrzeganie.

 

                                                                            dyr. szkoły Jacek Musiał

 

podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.