SZANOWNI PAŃSTWO NAUCZYCIELE ORAZ RODZICE UCZNIÓW! DRODZY UCZNIOWIE!

W dniach 26.10.2020 r.- 06.11.2020 r. klasy IV-VIII będą realizować obowiązek szkolny w formie  zdalnego nauczania. Odbywać się to będzie: on-line lub poprzez przesyłanie scenariuszy zajęć. Priorytetem jest zachowanie porządku godzin przedmiotów, zgodnie z tygodniowym rozkładem. Zajęcia on-line nie powinny trwać jednostkowo dłużej niż 35 minut tak, aby  uczniowie,
(zachowując zasady higieny nauki), mieli możliwość odpoczynku przed kolejnymi zajęciami.
W razie konieczności istnieje możliwość wypożyczenia ze szkoły komputera (tel. do sekretariatu: 18 445 70 16).

 Jeżeli będą pojawiać się jakieś problemy, proszę o kontakt z Nauczycielem przedmiotu lub Wychowawcą.

                                                                                           dyr. szkoły Jacek Musiał