Projekt edukacyjny „ODKRYWAM MAŁOPOLSKĘ”

Uwaga! Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

W dniach od 23 września do 30 października 2020 r. realizowany jest w gminie Nawojowa, przy znaczącym wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego sięgającym 70 % kosztów, c   W jego ramach zaplanowano jednodniowe wycieczki dla około 140 uczniów Szkoły Podstawowej im. bł. Julii Rodzińskiej w Nawojowej.

 Jako bardzo atrakcyjne   pod względem turystyczno-edukacyjnym miejsce wybrano Ojcowski Park Narodowy. Dzięki temu przedsięwzięciu uczniowie:

– lepiej poznają wymieniony region (zapoznają się z zabytkami architektury i przyrody),

     – utwierdzą się w przekonaniu, że warto w sposób aktywny podróżować po Małopolsce,

     – rozbudzą swoją wrażliwość i poczucie piękna oraz estetyki w kontakcie z przyrodą.

– lepiej zrozumieją  historię naszego państwa poznania – rolę jaką w jej dziejach odegrały poznawane okolice.

  Głównymi atrakcjami turystycznymi Ojcowskiego Parku Narodowego, które uczniowie będą zwiedzać są: ruiny Zamku Kazimierzowskiego, jaskinia Łokietka, maczuga Herkulesa, zamek w Pieskowej Skale – wszystko  jako miejsca wartościowe pod względem historycznym oraz przyrodniczo-geograficznym,  ściśle związane z historią Polski. Wycieczki będą dawały możliwość wzbogacenia wiedzy (także o wartości patriotyczne i chrześcijańskiej) oraz stworzy warunki do realizacji potrzeby aktywnej  i praktycznej  edukacji w terenie.

    Uczniowie w sposób bardzo aktywny w dniach: 23, 24, 30.09.2020 r. w godz. 7.00-20.00,  uczestniczyli w realizacji kolejnych punktów dziennego programu wycieczki:

  1. Maczuga Herkulesa – charakterystyczny element krajobrazu Doliny Prądnika.
  2. Zamek Pieskowa Skała
  3. Muzeum Przyrodnicze w Ojcowie – projekcja filmu na temat Ojcowskiego Parku Narodowego.
  4. Ruiny Zamku „Kazimierzowskiego” w Ojcowie, wybudowanego w systemie tzw. Orlich Gniazd.
  5. Spacer po Ojcowie – Brama Krakowska.
  6. Zwiedzanie Jaskini Ciemnej – cennego stanowiska archeologicznego w Polsce.

Dziękujemy Województwu Małopolskiego za udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie: 9400 zł. na realizację małopolskiego projektu „Odkrywam Małopolskę”!