Informacja dla klas ósmych

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. bł. Julii Rodzińskiej w Nawojowej uprzejmie informuje
o obowiązku odbioru zaświadczenia z egzaminu ósmoklasisty w dniu 31 lipca 2020 r.
(tj. piątek) w sekretariacie szkoły od godziny 8-14
.
Wszyscy uczniowie bądź upoważnieni opiekunowie, proszeni są o stawienie się w tym dniu osobiście i potwierdzenie odbioru zaświadczeń własnym długopisem.
W razie wątpliwości, bądź pytań zapraszamy do kontaktu:
tel.  18 445 70 16,
email: spnawojowa@gmail.com

Z poważaniem,
Dyrekcja szkoły.