SZANOWNI PAŃSTWO NAUCZYCIELE ORAZ RODZICE UCZNIÓW! DRODZY UCZNIOWIE!

Rozpoczął się ostatni tydzień tego niezwykłego i niespokojnego  roku szkolnego 2019/20. Gdy witaliśmy się  na jego początku 2 września 2019 r., nikt z nas nie wyobrażał sobie innego zakończenia, jak tradycyjnie – uroczyście i z udziałem całej szkolnej społeczności w kościele  a potem na sali gimnastycznej. Będzie inaczej – skromnie i kameralnie, gdyż musimy nadal zadbać o zachowanie wymogów sanitarnych.

   W związku z tym proszę o uwzględnienie następujących zasad:

  1. Na zakończenie roku szkolnego odbędzie się w nawojowskim kościele msza św.
    26 czerwca 2020 r. o g. 9. 00.
  2. Wcześniej, od g. 8.15. uczniowie klas IV-VIII „A” mogą zgłaszać się indywidualnie po odbiór świadectw. Przed wejściem do szkoły obowiązuje rygor sanitarny: dezynfekcja rąk, zakrycie ust i noska.
    Natomiast uczniowie klas IV-VIII „B” mogą zgłaszać się indywidualnie po odbiór świadectw po mszy św.
  1. Wychowawcy poszczególnych klas I -III w porozumieniu z rodzicami ustalą sposób odbioru świadectw z zachowaniem reguł sanitarnych.
  2. Uwaga! Bardzo proszę przestrzegać zasady, że Rodzicie, ze względów sanitarnych, nie będą mogli wejść na teren szkoły.

Korzystając z okazji, chciałbym na koniec, bardzo podziękować Rodzicom, Nauczycielom, Uczniom za współpracę w mijającym roku szkolnym. Myślę, że wyrażę zgodną opinię, że jego trzy ostatnie miesiące, od 12 marca 2020 r. były szczególnie trudne dla nas wszystkich. Stanęliśmy przed nowymi wyzwaniami i obowiązkami, które wymagały od nas szybkiego przestawienia się w sposobach pracy i nauki. Nikomu nie przyszło to łatwo. Zwłaszcza w początkowej fazie izolacji przeżywaliśmy trudności wynikające z przymusu sanitarnego. Nie zawsze sprzęt służący nauce spisywał się w sposób właściwy. Takie były początki kształcenia na odległość.  My, ze swej strony, od pierwszego dnia służyliśmy pomocą techniczną, wypożyczając uczniom kilkanaście komputerów.

Twierdzę, że wszyscy w tym trudnym czasie, okazując wiele dobrej woli,  potrafili zgodnie znaleźć sposoby radzenia sobie z obiektywnymi przeciwnościami. Dlatego jeszcze raz dziękuję !

Mam nadzieję, że nie będzie nam dane przeżyć ponownie takich miesięcy.

A na nadchodzące miesiące wakacji i urlopów, życzę Wszystkim zdrowia, pogody ducha i udanego wypoczynku przy lepszej zdecydowanie niż dzisiaj ( 22 czerwca), pogodzie.

                                                                                                        dyr. szkoły: Jacek Musiał