KONKURS PLASTYCZNO – EKOLOGICZNY

Zapraszamy uczniów z klas od I do VIII Szkół Podstawowych z terenu Gminy
Nawojowa do udziału w konkursie plastyczno – ekologicznym o tematyce
poruszającej problemy środowiskowe. Hasło konkursu brzmi: „Komiks –
Ekologia na co dzień”. Poprzez edukacje ekologiczną chcemy zwrócić uwagę
na istniejące problemy i niebezpieczeństwo lekceważenia skutków
naruszenia równowagi ekologicznej w przyrodzie oraz uświadomić, iż każdy
z nas indywidualnie odpowiada za stan środowiska, w którym żyjemy.
Dlatego praca konkursowa powinna przedstawiać  proekologiczne czynności
podejmowane przez mieszkańców w życiu codziennym (np. kompostowanie
odpadów, segregacja śmieci, oszczędzanie wody, oszczędzanie energii
elektrycznej, zagospodarowanie deszczówki, czy czynności promujące
energię odnawialną).Serdecznie zapraszamy uczniów Szkół Podstawowych do licznego udziału
w konkursie pt. „Komiks -Ekologia na co dzień”.Konkurs trwa od 7 maja do 29 maja 2020roku.

Format pracy a4, max objętość pracy to 6 stron, pracę należy wysłać na
adres mailowy podany w regulaminie konkursu.

W załączeniu przesyłam regulamin konkursu, oświadczenie dla rodzica i
plakat o konkursie.

Regulamin konkursu           Oświadczenie dla rodzica               Plakat o konkursie