Gramy dla Jakuba Tuczyńskiego

W sobotę 16  listopada odbył się Rodzinny Charytatywny Turniej Tenisa Stołowego „Gramy dla Jakuba Tuczyńskiego ” zorganizowany przez nauczycieli i szkolny wolontariat.

W turnieju uczestniczyli uczniowie z naszej szkoły, a także ze Szkoły Podstawowej w Żeleźnikowej Wielkiej i ze Szkoły Podstawowej we Frycowej oraz nauczyciele, na czele z panem dyrektorem mgr Jackiem Musiałem. Przed rozgrywkami, kilka minut po godz. 9.00 odbył się profesjonalny pokaz udzielania pierwszej pomocy, który zaprezentowali studenci z PWSZ w Nowym Sączu. Potem były zajęcia praktyczne, podczas których uczestnicy turnieju mogli doskonalić umiejętność udzielania pierwszej pomocy pod fachowym nadzorem przyszłych ratowników medycznych.

Po kilkugodzinnych rozgrywkach wyłoniono zwycięzców.

Kategoria uczniowie klas III-V:
I miejsce – Dawid Jurczyński
II miejsce – David Anujulu
III miejsce –  Mateusz Frączek

Kategoria uczniowie klas VI:
I miejsce – Dominik Sroka
II miejsce – Daria Mężyk
III miejsce – Michał Romanek

Kategoria uczniowie klas VII-VIII:
I miejsce – Mihail Anujulu
II miejsce – Patryk Ogórek
III miejsce –  Mattia Bulanda

Kategoria otwarta:
I miejsce – Monika Kłap
II miejsce – Paweł Bodziony
III miejsce –  Maciej Szewczyk

Otrzymali oni pamiątkowe medale wykonane przez absolwenta Publicznego Gimnazjum w Nawojowej Roberta Słabego, który zawsze wspiera akcje charytatywne organizowane przez wolontariat. Serdeczne podziękowania za zaangażowanie i hojność należą się wszystkim, którzy wzięli udział w sportowej rywalizacji, wspierając szczytny cel. Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Nawojowej i opiekunowie wolontariatu składają także podziękowania pani mgr Marcie Olesiak i studentom III roku ratownictwa medycznego z PWSZ w Nowym Sączu: Tomaszowi Jurczakowi, Jakubowi Piekarskiemu i Patrykowi Tomasiakowi za profesjonalny pokaz udzielania pierwszej pomocy oraz Państwu Ząber, którzy ufundowali ciasteczka dla uczestników zawodów. Zebrane podczas turnieju środki przekazane zostaną na operację Jakuba Tuczyńskiego.