„Światełko pamięci 2019”

Dbamy o miejsca upamiętniające wydarzenia historyczne

W dniu 30 października wolontariusze z klasy V b i opiekunki wolontariatu p. T. Dorosz i p. M. Pres udali się na cmentarz w Nawojowej, gdzie zapalili znicze przed obeliskiem upamiętniającym żołnierzy Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej oddziału ,,Żandarmeria” działającego w Beskidzie Sądeckim w latach 1947-1949, której  założycielem i dowódcą był Stanisław Pióro ,,Emir” z Popardowej a kapelanem ks. Władysław Gurgacz ,,Sem” i przed  monumentem powstałym dla upamiętnienia 14 mieszkańców Nawojowej i Łabowej członków Placówki AK ,,Narcyz”, rozstrzelanych w Młodowie 15.09.1944 r. Światełka pamięci rozpalili także na grobie rodziców bł. s. Julii Rodzińskiej, patronki naszej szkoły oraz na kilku zapomnianych mogiłach mieszkańców parafii Nawojowa.

Minutą ciszy, modlitwą oraz płonącymi zniczami wolontariusze uczcili pamięć przodków, bohaterów i  ludzi zasłużonych dla naszej małej ojczyzny a także  tych bezimiennych, często zapomnianych, którzy również przyczynili się do rozwoju Nawojowej i okolicznych wsi.

Realizując to zadanie, wolontariat włączył się do ogólnopolskiej akcji „Światełko pamięci”