X edycja Małopolskiego Konkursu dla szkół podstawowych „ODBLASKOWA SZKOŁA”

Po raz kolejny nasza szkoła uczestniczy Małopolskim Konkursie dla szkół podstawowych „ODBLASKOWA SZKOŁA„.                                                                                                                          Celem konkursu jest zwiększenie aktywności dyrektorów szkół podstawowych,  lokalnych władz samorządowych i rodziców w zakresie wyposażenia uczniów w elementy odblaskowe, a także zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców i opiekunów na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym. Udział w akcji daje możliwość wykazania, że szkoła nie tylko uczy, ale również dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych zwłaszcza w drodze do i ze szkoły.

W ramach  X edycji Małopolskiego Konkursu dla szkół podstawowych pn. „ODBLASKOWA SZKOŁA” został zorganizowany konkurs plastyczny w trzech kategoriach wiekowych I-III, IV-V, VI-VIII.

Zadaniem dzieci biorących udział w konkursie było wykonanie pracy na temat „BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM”  w dowolnej technice. Celem konkursu było poszerzenie wiedzy z zakresu odpowiedniego zachowania się w ruchu drogowym, popularyzowanie wśród uczniów przepisów dotyczących bezpieczeństwa, rozwijanie  wyobraźni i pomysłowości uczniów oraz prezentacja  ich możliwości twórczych. Na lekcji techniki uczniowie klasy IV wykonali Pana Stopa, który ma przypominać wszystkim o zasadach prawidłowego zachowania na jezdni.

W ramach projektu „Odblaskowa szkoła” na holu  pojawiła się  gazetka ścienna, na której znajdują się prace plastyczne wykonane przez uczniów. Ponadto jak co roku klasa czwarta przystąpi do egzaminu na kartę rowerową, który zostanie zorganizowany przez nauczyciela techniki. W ramach projektu „Odblaskowa szkoła” odbyło się także spotkanie z Policjantami. Powyższe działania podjęte przez szkołę na pewno zwiększyły świadomość uczniów jako jednych z wielu uczestników ruchu drogowego, co powinno przełożyć się na ich bezpieczeństwo na drogach, zwłaszcza w drodze do i ze szkoły. Akcja ta z pewnością  uświadomiła uczniom, jak ważne jest noszenie odblasków oraz zachęciła do tego, by z nich korzystać.