I Gminny Konkurs Języka Angielskiego i Niemieckiego Mistrz Języków

W tym roku po raz pierwszy odbył się Gminny Konkurs Mistrz Języków przeznaczony dla uczniów klas VIII szkoły podstawowej ,zorganizowany przez Szkołę Podstawową w Nawojowej. W konkursie wzięli udział uczniowie ze wszystkich szkół podstawowych w gminie.

Celem konkursu Mistrz Języków jest promowanie nauki języków obcych wśród uczniów szkół podstawowych oraz motywacja do powtórzenia materiału przed egzaminem. Konkurs przygotowały i zorganizowały nauczycielki języka angielskiego: D. Piątkowska -Haptaś, M. Jurczak i języka niemieckiego: K. Frączek, M. Kłap, M. Krasińska.

I etap konkursu odbywał się w poszczególnych szkołach był to test z języka angielskiego i niemieckiego. Do finału przeszła para reprezentantów danej szkoły (dwóch uczniów z najlepszymi wynikami). Finał odbył się 31 maja 2019 w Szkole Podstawowej w Nawojowej. Uczniowie podeszli do testu z języka angielskiego i niemieckiego a wygrana zależała nie tylko od poprawności udzielonych odpowiedzi ale również od czasu w jakim uczestnicy rozwiązali test. W oczekiwaniu na wyniki uczestnicy mieli możliwość oglądnięcia prezentacji z podsumowania projektu – innowacji realizowanej przez klasy 3 gimnazjum: „Znane i mniej znane tradycje i obyczaje krajów anglojęzycznych i niemieckojęzycznych w porównaniu z tradycjami polskimi” oraz rozmowy przy przygotowanym poczęstunku. Przy organizacji konkursu pomagali uczniowie klas 3 gimnazjum a zwłaszcza 3a.

WYNIKI:

I miejsce i tytuł Mistrza Języków

zajęły uczennice ze Szkoły Podstawowej we Frycowej (Kornelia Kozdroń, Dominika Gondek)

II miejsce i tytuł Mistrza Języków

zajęły uczennice ze Szkoły Podstawowej w Nawojowej (Edyta Zwolenik, Aleksandra Tuczyńska)

III miejsce i tytuł Mistrza Języków

zajęły uczennice ze Szkoły Podstawowej w Żeleźnikowej Małej (Julia Słaby, Oliwia Dutka)

ponadto

tytuł Mistrza Języka Angielskiego otrzymała uczennica SP w Nawojowej: Edyta Zwolenik

tytuł Mistrza Języka Niemieckiego otrzymała uczennica SP we Frycowej: Dominika Gondek

Laureaci oraz finaliści otrzymali nagrody ufundowane przez gminę Nawojowa i Radę Rodziców SP w Nawojowej oraz statuetki i breloczki specjalnie przygotowane na tę okazję przez p. Monikę Kłap. W imieniu Wójta Gminy Nawojowa mgr inż. Stanisława Kiełbasy upominki dla finalistów konkursu wręczyła pani Dyrektor ZEAS mgr Marta Wiktor -Kozdroń.

Mistrz Języków to konkurs z dwóch języków obcych dla uczniów klas VIII ze wszystkich szkół podstawowych z gminy Nawojowa zorganizowany po raz pierwszy. Mamy nadzieję, że również kolejne edycje zmotywują ósmoklasistów do nauki języka angielskiego i niemieckiego oraz będą doskonałą okazją do sprawdzenia swoich umiejętności w rywalizacji z rówieśnikami oraz zdobycia cennych nagród.

Chcielibyśmy serdecznie podziękować za ufundowanie nagród dla finalistów konkursu.