SPRAWOZDANIE Z V MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU ŚWIĘTA ZIEMI NAWOJOWSKIEJ – BŁ. JULIA RODZIŃSKA

Dnia 9 kwietnia 2019 r. w naszej szkole Podstawowej im. bł. Julii Rodzińskiej w Nawojowej odbył się V międzyszkolny konkurs – święta ziemi nawojowskiej – bł. s. Julia Rodzińska. Wzięli w nim udział reprezentanci szkół: z Bączej Kuniny, z Frycowej, z Homrzysk, z Nawojowej, z Żeleźnikowej Małej z Żeleźnikowej Wielkiej oraz w tym roku po raz pierwszy ze szkoły w Czaczowie. Na konkurs przybyli wraz z opiekunami oraz rodzicami. Wśród zaproszonych gości znaleźli się Pan Wójt dr inż. Stanisław Kiełbasa, księża wikariusze: ks. Bogdan Lebryk, ks. Piotr Głód, ks. Marcin Pikul, ks. Piotr Franczak, p. Beata Baran oraz członkowie jury s. Marinella Warzała, p. Jan Mokrzycki, p. Karolina Cempa, p. Jadwiga Jelińska – Poręba, Weronika Bartusiak.

Tegoroczna edycja konkursu składała się z następujących kategorii:

Dla klas IV – VIII

  • Wiedzowa
  • Literacka

Dla klas I – III oraz osobno dla etapu IV – VIII

  • Plastyczna
  • Nowość w tym roku: kategoria muzyczna.

Pierwszą konkurencją było wykonanie przez trzyosobowe reprezentacje poszczególnych szkół pieśni ku czci bł. Julii. Konkurs został przeprowadzony w dwóch kategoriach: kl. I – III oraz IV – VIII.

Młodych wykonawców oceniali: przedstawicielka gimnazjum Weronika Bartusiak, p. Karolina Cempa, gitarzystka w scholii parafialnej oraz przewodniczący jury p. Jan Mokrzycki – nawojowski organista. Jury odwrócone tyłem do wykonawców oceniało: zgodność z oryginałem (tekstu, melodii), rodzaj akompaniamentu, dykcję, poczucie rytmu i ogólne walory artystyczne.

Po zaprezentowaniu się wszystkich zespołów nastąpiła przerwa w czasie której uczniowie wraz z opiekunami i zaproszonymi gośćmi udali się na poczęstunek zafundowany przez firmę „Grześ”. Po przerwie trzyosobowe drużyny z poszczególnych szkół swoją wiedzę na temat osoby i życia s. Julii zaprezentowały rozwiązując na komputerze test składający się z dwudziestu pięciu zamkniętych pytań.

Nad przebiegiem zmagań czuwał Pan Dyrektor Jacek Musiał oraz p. Paweł Bodziony, który przygotował wersję komputerową testu.

            Po przerwie, w czasie której wystąpiła schola parafialna nastąpiło podsumowanie wszystkich konkursów.

Główną nagrodą w tym roku był siedmiodniowy wyjazd do Maszewka, gmina Wicko dofinansowany przez Gminę Nawojowa. Pozostałe nagrody ufundował ks. Proboszcz oraz Rada Rodziców.

 

Konkurs wiedzowy:

I miejsce Nawojowa

II miejsce Homrzyska

III miejsce Frycowa

IV miejsce Bącza Kunina

V miejsce Żeleźnikowa Mała

VI miejsce Czaczów oraz Żeleźnikowa Wielka

Konkurs literacki

W tym roku zadanie konkursowe polegało na napisaniu dowolnej modlitwy skierowanej do Boga przez wstawiennictwo s. Julii.

Jury w składzie: s. Julietta – przełożona sióstr dominikanek, pani Ewa Szewczyk – polonistka, pani Jadwiga Jelińska – Poręba ( dziennikarka i początkująca pisarka), oraz pan Krzysztof Ciopa autor Litanii do bł. s. Julii oceniali m.in.: użycie zwrotu do Boga bądź do bł. Julii Rodzińskiej, poprawność teologiczną i literacką, bogactwo słownictwa oraz nawiązanie do jakiegoś wydarzenia z życia bł. Julii bądź jej cnoty.

Jury przyznało:

Dwa wyróżnienia: Elżbiecie Złockiej ze SP w Homrzyskach oraz Anna Baran ze SP we Frycowej

III miejsce: Jaworecka Oliwia z kl. V ze SP w Nawojowej

II miejsce: Karolina Janisz z kl. IV SP z Nawojowej

I miejsce: Jakub Gomółka z SP z Frycowej

Konkurs plastyczny:

W jury zasiadali: s. Marinella, pani Agnieszka Niżegorodcew absolwentka krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Malarstwa oraz pan Tadeusz Kwaśnik również krakowski artysta malarz.

W klasach I – III zadanie polegało na wykonaniu kartki z kalendarza obrazującego jakieś wydarzenie z życia naszej błogosławionej.

Z 20 nadesłanych prac jury przyznało:

Wyróżnienie: Borek Emilia z SP we Frycowej oraz Przybyło Natalia ze SP w Nawojowej

III miejsce: Karol Mirek z Żeleźnikowej Wielkiej

II miejsce ex aequo: Julia Mirek z Żeleźnikowej Wielkiej oraz Klaudia Lelito z Nawojowej

I miejsce: Fiut Aleksandra z Frycowej

Kl. IV – VIII

Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu całego kalendarza:

Jury przyznało:

III miejsce: Krzysztof Borkowski z Żeleźnikowej Małej

II miejsce  ex aequo Gniewek Jan z Bączej Kuniny oraz Kulpa Anna i Martyna Kantor z Homrzysk

I miejsce również ex aequo Ogórek Karolina z Nawojowej i Małgorzata Bocheńska z Bączej Kuniny.

Konkurs muzyczny:

Kl. I – III

V miejsce Żeleźnikowa Wielka

IV miejsce Homrzyska

III miejsce Nawojowa

II miejsce Frycowa

I miejsce Żeleźnikowa Mała

 

Kl. IV – VIII

VI miejsce Bącza Kunina

V miejsce Żeleźnikowa Wielka

IV miejsce Żeleźnikowa Mała

III miejsce Homrzyska

II miejsce Frycowa

I miejsce Nawojowa

Na zakończenie konkursu i gali wręczenia nagród głos zabrał: Pan Dyrektor Jacek Musiał, Pan Wójt dr inż. Stanisław Kiełbasa oraz ks. Piotr Głód.