REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I KLAS PIERWSZYCH 

Szanowni Państwo!

Informujemy, że zakończył się proces rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych. Wszystkie dzieci (do oddziałów przedszkolnych) i wszyscy przyszli uczniowie klas pierwszych zostali zakwalifikowani i przyjęci. Listy są dostępne na tablicy ogłoszeń w szkole (obok sekretariatu).