V MIĘDZYSZKOLNY KONKURS O BŁ. S. JULII RODZIŃSKIEJ

1. Cele konkursu:
Promowanie chrześcijańskiego sposobu życia na wzór bł. Julii Rodzińskiej.
Ukazanie różnych sposobów świadczenia dobra w swoim środowisku.
Pogłębienie znajomości życia Błogosławionej związanej z ziemią nawojowską.
Upamiętnienie rocznic: męczeńskiej śmierci i dnia urodzin bł. s. Julii.
Rozbudzanie aktywności twórczej wśród dzieci i młodzieży.

2. Organizator:
Szkoła Podstawowa im. bł. s. Julii Rodzińskiej w Nawojowej.

3. Patronat honorowy
Wójt Gminy Nawojowa
Parafia p.w. Nawiedzenia NMP w Nawojowej
Siostry Dominikanki z Nawojowej

4. Termin i miejsce konkursu: 09.04.2019 r. godz. 9:15
Szkoła Podstawowa im. bł. Julii Rodzińskiej w Nawojowej

Plan: godz. 9.15 – rozpoczęcie, powitanie
ok. godz. 9.30 – 10.00 – konkurs wiedzowy
ok. godz. 10.15 – konkurs muzyczny
ok. godz. 11.00 – poczęstunek
ok. godz. 11.30 – podsumowanie konkursu i rozdanie nagród.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany godzin.

5. Jury i nagrody
Komisję konkursową powołuje organizator.
Nagrody będą przyznawane w poszczególnych kategoriach konkursu. Nagrodą za czołowe miejsca jest siedmiodniowy wyjazd do partnerskiej gminy Wicko wraz z odwiedzeniem obozu Stutthof (miejsce śmierci Błogosławionej). Całkowity koszt wyjazdu to 750 zł z czego 500 zł. dopłaca gmina Nawojowa. Wkład własny 250 zł. (Deklaracja dla rodziców zał. 1).
Termin 12-20.07.2019r.

W przypadku braku zgody Rodziców na wyjazd dziecka należy złożyć deklarację – zał. 2.

6. Kategorie konkursu:
PLASTYCZNY:

KATEGORIA KL. I – III
„Radosny Świadek Ewangelicznej Miłości – bł. s. Julia Rodzińska”

KARTKA Z KALENDARZA
– Zaprojektowanie kartki z kalendarza – ilustracja do jednego wybranego miesiąca powinna nawiązywać do wydarzenia z życia bł. Julii Rodzińskiej, które miało miejsce w tymże miesiącu. W przypadku braku informacji w dostępnej literaturze o tym, że jakieś wydarzenie miało miejsce w konkretnym miesiącu należy na podstawie zdobytej wiedzy historycznej przedstawić co przypuszczalnie wtedy mogło się wydarzyć (wiemy np. że s. Julia od 1921 do 1922 roku pracowała w Szkole Podstawowej w Rawie Ruskiej zatem np. w miesiącu: MAJ 1922 r. można narysować, jak uczy dzieci w szkole itp.),
– kartka powinna zawierać rok, w którym miało miejsce przedstawione wydarzenie, nazwę miesiąca oraz tabelkę z nazwami dni tygodnia i numerami dni miesiąca.
– format pracy dowolny,
– ocenie podlegać będzie zgodność historyczna, różnorodność technik pracy, oryginalność, pomysłowość, samodzielność i estetyka wykonania,
– ze szkoły może wpłynąć maksymalnie 5 prac
– zgłoszenie uczestników wraz z pracami należy dostarczyć organizatorom do 29.03.2019 r.

Uwaga!!!
Do pracy powinna być dołączona informacja zawierająca: imię i nazwisko autora, klasę, imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego praca została wykonana, adres szkoły, pisemną zgodę rodzica na wyjazd dziecka oraz na dopłatę do wyjazdu w przypadku wygranej (zał. 1) bądź w przypadku braku zgody zał. 2 a także Oświadczenie zał. 3.

KATEGORIA KL. IV – VIII
„Radosny Świadek Ewangelicznej Miłości – bł. s. Julia Rodzińska”

KALENDARZ
– Zaprojektowanie kalendarza – ilustracje do dwunastu miesięcy powinny nawiązywać do wydarzenia z życia bł. Julii Rodzińskiej, które miało miejsce w danym miesiącu. W przypadku braku informacji w dostępnej literaturze o tym, że jakieś wydarzenie miało miejsce w konkretnym miesiącu należy na podstawie zdobytej wiedzy historycznej przedstawić co przypuszczalnie wtedy mogło się wydarzyć (wiemy np. że s. Julia od 1921 do 1922 roku pracowała w Szkole Podstawowej w Rawie Ruskiej zatem np. w miesiącu: MAJ 1922 r. można narysować, jak uczy dzieci w szkole itp.),
– Poszczególne kartki (12) powinny zawierać nazwę miesiąca i rok w którym miało miejsce zilustrowane wydarzenie wraz z krótką informacją co to za wydarzenie (np. marzec 1899 Narodziny Stanisławy Rodzińskiej) oraz tabelkę z nazwami dni tygodnia i numerami dni miesiąca
– format pracy dowolny
– technika dowolna, możliwość skorzystania z programów komputerowych zarówno przy tworzeniu tabel jak i ilustracji
– ocenie podlegać będzie zgodność historyczna, różnorodność technik pracy, oryginalność, pomysłowość, samodzielność i estetyka wykonania
– ze szkoły może wpłynąć maksymalnie 5 prac
– kalendarz można wykonać indywidualnie bądź przez zespół dwuosobowy
– zgłoszenie uczestników wraz z pracami należy dostarczyć organizatorom do 29.03.2019 r.

Uwaga!!!
Do pracy powinna być dołączona informacja zawierająca: imię i nazwisko autora/autorów, klasę, imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego praca została wykonana, adres szkoły, pisemną zgodę rodzica na wyjazd dziecka oraz na dopłatę do wyjazdu w przypadku wygranej (zał. 1) bądź w przypadku braku zgody zał. 2 a także Oświadczenie zał. 3.

LITERACKI:
kategoria kl. IV – VIII
„Radosny Świadek Ewangelicznej Miłości – bł. s. Julia Rodzińska”
– uczniowie piszą modlitwę (do wyboru: prośby, wstawienniczą, dziękczynną, uwielbienia) skierowaną do Boga przez wstawiennictwo bł. Julii Rodzińskiej
– rodzaj modlitwy dowolny: np. litania, nowenna, rozważanie, modlitwa wiernych…
– oceniane będzie: użycie zwrotu do Boga bądź do bł. Julii Rodzińskiej, poprawność teologiczna i literacka, bogactwo słownictwa. Modlitwa powinna zawierać nawiązanie do jakiegoś wydarzenia z życia bł. Julii bądź jej cnoty.
– zgłoszenie uczestników wraz z pracami należy dostarczyć organizatorom do 29.03.2019 r.

Uwaga!!!
Do pracy powinna być dołączona informacja zawierająca: imię i nazwisko autora, klasę, imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego praca została wykonana, adres szkoły, pisemną zgodę rodzica na wyjazd dziecka oraz na dopłatę do wyjazdu w przypadku wygranej (zał. 1) bądź w przypadku braku zgody zał. 2 a także Oświadczenie zał. 3.

WIEDZOWY:
kategoria kl. IV – VIII
„Radosny Świadek Ewangelicznej Miłości – bł. s. Julia Rodzińska”
– uczniowie zapoznają się z książką s. Justyny Mirosławy Dombek „Moc w słabości”
str. 13 – 52 (rozdz. I – III)
– szkoła może zgłosić 3 uczestników: uczniowie pracują w zespole rozwiązując test
– zgłoszenia uczestników do 29.03.2019 r.
– termin konkursu 09.04.2019 r. godz. 9.15

Uwaga!!!
Zgłoszenie powinno zawierać: imiona i nazwiska uczestników, klasę, imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego, adres szkoły, pisemną zgodę rodzica na wyjazd dziecka oraz na dopłatę do wyjazdu w przypadku wygranej (zał. 1) bądź w przypadku braku zgody zał. 2 a także Oświadczenie zał. 3.

Nowość!!!

MUZYCZNY:
kategoria kl. I – III
„Radosny Świadek Ewangelicznej Miłości – bł. s. Julia Rodzińska”
– wykonanie na żywo jednego utworu ku czci bł. s. Julii Rodzińskiej (propozycje – załączniki PDF)
– szkoła zgłasza jednego wykonawcę bądź zespół (maksymalnie 3 osoby) do 29.03.2019 r.
– ocenie podlegać będzie zgodność z oryginałem (tekst, melodia), rodzaj akompaniamentu
(a cappella, odtwarzany z nośnika, wykonywany na żywo), ogólne walory artystyczne.
– termin konkursu 09.04.2019 r. godz. 9.15 – rozpoczęcie, (ok. godz. 10.15 występy na żywo)

Uwaga!!!
Zgłoszenie powinno zawierać: imiona i nazwiska uczestników, klasę, imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego, adres szkoły, pisemną zgodę rodzica na wyjazd dziecka oraz na dopłatę do wyjazdu w przypadku wygranej (zał. 1) bądź w przypadku braku zgody zał. 2 a także Oświadczenie zał. 3.

kategoria kl. IV – VIII
„Radosny Świadek Ewangelicznej Miłości – bł. s. Julia Rodzińska”

– wykonanie na żywo jednego utworu ku czci bł. s. Julii Rodzińskiej (propozycje – załączniki PDF)
– szkoła zgłasza jednego wykonawcę bądź zespół (maksymalnie 3 osoby) do 29.03.2019 r.
– ocenie podlegać będzie zgodność z oryginałem (tekst, melodia), rodzaj akompaniamentu
(a cappella, odtwarzany z nośnika, wykonywany na żywo), ogólne walory artystyczne.
– termin konkursu 09.04.2019 r. godz. 9.15 – rozpoczęcie, (ok. godz. 10.15 występy na żywo)

Uwaga!!!
Zgłoszenie powinno zawierać: imiona i nazwiska uczestników, klasę, imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego, adres szkoły, pisemną zgodę rodzica na wyjazd dziecka oraz na dopłatę do wyjazdu w przypadku wygranej (zał. 1) bądź w przypadku braku zgody zał. 2 a także Oświadczenie zał. 3.

7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikacji prac konkursowych
8. Rozstrzygnięcie i wręczenie nagród laureatom nastąpi w dniu konkursu 09.04.2019 r.

W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt z s. Julią Jelińską – s.juliaop@gmail.com lub
tel. 798144065.

Załącznik 1
Załącznik 2
Załacznik 3

Pieśni: bł. Julia 1bł. Julia 2bł. Julia 3bł. Julia 3 cdbł. Julia 4bł. Julia 5bł. Julia 5 cd.